معنی و ترجمه کلمه فرهنگسار به انگلیسی فرهنگسار یعنی چه

فرهنگسار

metempsychosis
transmigration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها