معنی و ترجمه کلمه فروبردنى به انگلیسی فروبردنى یعنی چه

فروبردنى

inhalant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها