معنی و ترجمه کلمه فروبرنده به انگلیسی فروبرنده یعنی چه

فروبرنده

inhalant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها