معنی و ترجمه کلمه فروتنى به انگلیسی فروتنى یعنی چه

فروتنى

demission
humility
lowlihead
lowliness
meekness
modesty
self abasement
self humiliation
selfhumbling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها