معنی و ترجمه کلمه فرودگاه دریایى به انگلیسی فرودگاه دریایى یعنی چه

فرودگاه دریایى

seadrome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها