معنی و ترجمه کلمه فرودگاه هواپیما به انگلیسی فرودگاه هواپیما یعنی چه

فرودگاه هواپیما

aerodrome
landing
port

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها