معنی و ترجمه کلمه فرود آینده با چتر نجات به انگلیسی فرود آینده با چتر نجات یعنی چه

فرود آینده با چتر نجات

parachutist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها