معنی و ترجمه کلمه فروشنده اى که به همراه سیرک مى رود به انگلیسی فروشنده اى که به همراه سیرک مى رود یعنی چه

فروشنده اى که به همراه سیرک مى رود

grifter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها