معنی و ترجمه کلمه فروشنده دوره گرد و جار زن به انگلیسی فروشنده دوره گرد و جار زن یعنی چه

فروشنده دوره گرد و جار زن

hawker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها