معنی و ترجمه کلمه فروشنده لباس مردانه به انگلیسی فروشنده لباس مردانه یعنی چه

فروشنده لباس مردانه

haberdasher

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها