معنی و ترجمه کلمه فروشنده لباس مردانه به انگلیسی فروشنده لباس مردانه یعنی چه

فروشنده لباس مردانه

haberdasher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها