معنی و ترجمه کلمه فروشنده پشم و پنبه و امثال آن به انگلیسی فروشنده پشم و پنبه و امثال آن یعنی چه

فروشنده پشم و پنبه و امثال آن

stapler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها