معنی و ترجمه کلمه فروشندگى با چرب زبانى و فشار به انگلیسی فروشندگى با چرب زبانى و فشار یعنی چه

فروشندگى با چرب زبانى و فشار

hard sell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها