معنی و ترجمه کلمه فروش جنسى به شرط آن که مشترى کالاى دیگرى را هم بخرد به انگلیسی فروش جنسى به شرط آن که مشترى کالاى دیگرى را هم بخرد یعنی چه

فروش جنسى به شرط آن که مشترى کالاى دیگرى را هم بخرد

tie in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها