معنی و ترجمه کلمه فروش مال التجاره حریق زده به انگلیسی فروش مال التجاره حریق زده یعنی چه

فروش مال التجاره حریق زده

fire sale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها