معنی و ترجمه کلمه فروکش آب رودخانه به انگلیسی فروکش آب رودخانه یعنی چه

فروکش آب رودخانه

low water

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها