معنی و ترجمه کلمه فروکش کردن به انگلیسی فروکش کردن یعنی چه

فروکش کردن

abate
ebb
lower
reflow
subside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها