معنی و ترجمه کلمه فروگیرى به انگلیسی فروگیرى یعنی چه

فروگیرى

susceptibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها