معنی و ترجمه کلمه فروگیر پذیر به انگلیسی فروگیر پذیر یعنی چه

فروگیر پذیر

susceptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها