معنی و ترجمه کلمه فرو بردنى ها به انگلیسی فرو بردنى ها یعنی چه

فرو بردنى ها

ingesta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها