معنی و ترجمه کلمه فرو برنده گل ولاى به انگلیسی فرو برنده گل ولاى یعنی چه

فرو برنده گل ولاى

limivorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها