معنی و ترجمه کلمه فرو رفتگى در زیر آب به انگلیسی فرو رفتگى در زیر آب یعنی چه

فرو رفتگى در زیر آب

submersion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها