معنی و ترجمه کلمه فرو رفتگى در پوسته زمین به انگلیسی فرو رفتگى در پوسته زمین یعنی چه

فرو رفتگى در پوسته زمین

graben

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها