معنی و ترجمه کلمه فرو رفتگى مصنوعى شن در میدان گلف به انگلیسی فرو رفتگى مصنوعى شن در میدان گلف یعنی چه

فرو رفتگى مصنوعى شن در میدان گلف

sand trap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها