معنی و ترجمه کلمه فرو رفتگى ناف مانند به انگلیسی فرو رفتگى ناف مانند یعنی چه

فرو رفتگى ناف مانند

umbilicus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها