معنی و ترجمه کلمه فرو ریختن به انگلیسی فرو ریختن یعنی چه

فرو ریختن

break down
cave
collapse
crumble
disintegrate
fall
founder

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها