معنی و ترجمه کلمه فرو نشاندن خشم و غضب به انگلیسی فرو نشاندن خشم و غضب یعنی چه

فرو نشاندن خشم و غضب

propitiation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها