معنی و ترجمه کلمه فرو نشستن به انگلیسی فرو نشستن یعنی چه

فرو نشستن

sag
subside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها