معنی و ترجمه کلمه فرو ننشستنى به انگلیسی فرو ننشستنى یعنی چه

فرو ننشستنى

immitigable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها