معنی و ترجمه کلمه asymmetrical distortion به فارسی asymmetrical distortion یعنی چه

asymmetrical distortion


اعوجاج نامتقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها