معنی و ترجمه کلمه aboral به فارسی aboral یعنی چه

aboral


نقطه مقابل دهان
روانشناسى : دورترين نقطه از جهان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها