معنی و ترجمه کلمه فرگشاپذیر به انگلیسی فرگشاپذیر یعنی چه

فرگشاپذیر

analyzable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها