معنی و ترجمه کلمه atypical به فارسی atypical یعنی چه

atypical


نابهنجار،غيرمعمولى ،بيقاعده
روانشناسى : استثنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها