معنی و ترجمه کلمه kopeck به فارسی kopeck یعنی چه

kopeck


کپک ( پول خردروس)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها