معنی و ترجمه کلمه love in a mist به فارسی love in a mist یعنی چه

love in a mist


(گ.ش ).سياهدانه دمشقى ،نوعى گل ساعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها