معنی و ترجمه کلمه main sequence به فارسی main sequence یعنی چه

main sequence


نجوم : رشته اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها