معنی و ترجمه کلمه metopon به فارسی metopon یعنی چه

metopon


(تش ).قسمت جلوى زائده جلو مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها