معنی و ترجمه کلمه فریاد کردن به انگلیسی فریاد کردن یعنی چه

فریاد کردن

blat
holler
screech
whoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها