معنی و ترجمه کلمه فریب دهنده به انگلیسی فریب دهنده یعنی چه

فریب دهنده

gagger
hocus
lurer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها