معنی و ترجمه کلمه فریفتن به انگلیسی فریفتن یعنی چه

فریفتن

bewitch
captivate
charm
deceive
decoy
doodle
enchant
entice
eucher
fob
fudge
hocus
hornswoggle
hustle
intrigue
inveigle
jilt
lure
poop
seduce
skunk
tempt
wile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها