معنی و ترجمه کلمه فزون گرایى به انگلیسی فزون گرایى یعنی چه

فزون گرایى

extremism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها