معنی و ترجمه کلمه فساد اجتماعى و اخلاقى به انگلیسی فساد اجتماعى و اخلاقى یعنی چه

فساد اجتماعى و اخلاقى

dry rot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها