معنی و ترجمه کلمه فساد عضو بر اثر نرسیدن خون به انگلیسی فساد عضو بر اثر نرسیدن خون یعنی چه

فساد عضو بر اثر نرسیدن خون

gangrene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها