معنی و ترجمه کلمه فساد ناپذیرى به انگلیسی فساد ناپذیرى یعنی چه

فساد ناپذیرى

incorruption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها