معنی و ترجمه کلمه فلز آلات به انگلیسی فلز آلات یعنی چه

فلز آلات

hard ware
ironware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها