معنی و ترجمه کلمه فساد پذیر به انگلیسی فساد پذیر یعنی چه

فساد پذیر

corruptible
passible
putrescent
putrescible
spoilable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها