معنی و ترجمه کلمه wise woman به فارسی wise woman یعنی چه

wise woman


زن جادو(گر)ساحره ،ماما،فالگير،زن خردمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها