معنی و ترجمه کلمه earmarked stock به فارسی earmarked stock یعنی چه

earmarked stock


موجودى تخصيص يافته
بازرگانى : موجودى اختصاصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها