معنی و ترجمه کلمه فروشگاه بزرگ به انگلیسی فروشگاه بزرگ یعنی چه

فروشگاه بزرگ

department store
supermarket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها