معنی و ترجمه کلمه waiting time به فارسی waiting time یعنی چه

waiting time


بازرگانى : زمان انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها