معنی و ترجمه کلمه فسخ ناپذیر به انگلیسی فسخ ناپذیر یعنی چه

فسخ ناپذیر

indefeasible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها